Höga kusten är ett kustområde i Ångermanland som sedan den senaste istiden har en landhöjning på 800 m gjort landskapet säreget med bland annat höga klippor. Området har varit bebott i minst 7 000 år. Ett otroligt vackert kustområde!

Webbsida

Bokning Höga kusten